• Šalinačka bb, Smederevo
  • Radno vreme od 7 do 15H
Sertfikat Sertfikat#2 Sertfikat#3

SEKUNDARNA VIBRACIONA SITA

EING

Sekundarna vibraciona sita

Sekundarno vibraciono sito se koristi za klasiranje materijala u dve frakcije ili za izdvajanje jalovine, kao i za izdvajanje iberlaufa iz prirodnog ili mehaničkim putem usitnjenog materijala. Glavni deo sekindarnog vibracionog sita je ljuljaška koja predstavlja jednu celinu i koja je preko četiri opruge oslonjena na nepokretni deo primatnog vibro sita. U težišnoj osi ljuljaške postavljano je vratilo sa kotrljajućim ležajima koji na svojim krajevima ima zamajce sa specifičnim masama, što pri određenom broju obrtaja daje odgovarajuće radne oscilacije. Pogon PVS-a je ostvaren pomoću elektromotora i remenog prenosa, što daje kontinuiran i stalan prenos sa obzirom na međusobne odnose prenosnih elementima

Tip sita A B C D E F G H
VS-630×1450 630 1450 1100 965 1900 1060 2300 2100
VS-800×1850 800 1850 1265 1335 2285 1230 2475 2350
VS-1000×2000 1000 2000 1350 1600 2250 1430 2680 2300
VS-1000×3000 1000 3000 1420 2075 3480 1430 2680 2335
VS-1000×3850 1000 3850 1790 2900 4450 1430 2680 2440
VS-1150×4850 1150 4850 2220 3615 5410 1580 2830 3280
VS-1500×5000 1500 5000 2220 3615 5410 1930 3150 3280
Hi, How Can We Help You?
sr_RSSerbian