• Šalinačka bb, Smederevo
  • Radno vreme od 7 do 15H
Sertfikat Sertfikat#2 Sertfikat#3

MAŠINE ZA BIG BAG (DŽAMBO) PUNJENJE

EING

Mašine za big bag (džambo) punjenje

Vaga je potpuno elektronska, bez pokretnih delova. Visina držača uški vreće je podesiva, i odgovara svim postojećim standardnim „big bag“ / „džambo“ vrećama. Kod ovog tipa vage se predvi pričvršćenje vreće za vagu preko 4 uške na samoj vreći, kaoi postavljanje vreće na paletu i mernu platformu vage. Ovo je pogodno jer se paleta I vreća postavljaju ručno, a zatim, kada se ista napuni, viljušar je transportuje dalje. Pored vage i mehanizma razapinjanja, u obimu isporuke je elektroorman vage. Vrednost punjenja se podešava digitalno, preko tastature vage. Kompletna mašina ima mogućnost pomeranja pomoću viljuškara.

Tehničke karakteristike
merni opseg vage: od 10kg 1500kg
visina platforme: 100mm od tla
najmanji podeljak: 500g
veličina platforme: 1500x1600mm
pokazni uređaj vage – indikator mase:
digitalni brojač vreća, nezavistan od displeja vage:
Hi, How Can We Help You?
sr_RSSerbian