EING

Ručni zatvaračI

Ručni zatvarači su predviđeni za zatvaranje odnosno otvaranje poprečnog preseka izlaznog otvora. Kućište zatvarača je izvedeno u zavarenoj konstrukciji sa minimalnim zazorima pokretnog dela. Pogon se ostvaruje okretanjem ručke ili polugom preko navojnog vretena.

Hi, How Can We Help You?