EING

Kofičasti elevator

Transporuju materijale uspravno pomoću velikog broja kofica koje su pričvršćene na beskonačni vučni element. Prednost elevatora u odnosu na druge transportne uređaje je, što oni zauzimaju najmanju površinu. Elevatori se izvode sa trakom ili lancima, kao vučnim elementom.

Hi, How Can We Help You?
sr_RSSerbian