SrpskiSrpski EnglishEnglish RussianEnglish

 

VIBRO REŠETKA

 

Vibraciona resetka je masina koja vibracijama vrsi klasifikaciju i preciscavanje materijala u tehnoloskom procesu drobljenja i separiranja.

 

PRIMARNA VIBRO SITA PVS

 

Primarna vibraciona sita su namenjena za prosejavanje sljunka, drobljenog kamena, ruda i drugih materijala veličine do 500 mm. Koriste se za grubo prosejavanje materijala.

 

SEKUNDARNA VIBRO SITA VS

 

Vibraciona sita su namenjena za konacno prosejavanje usitnjenog materijala. Materijal se
moze sejati na suvo ili sa vodom za pranje frakcija uz dodatak uredjaja za pranje.

 

TERCIJALNA VIBRO SITA TVS

 

Vibraciona sita su namenjena za konacno prosejavanje usitnjenog materijala. Materijal se
moze sejati na suvo ili sa vodom za pranje frakcija uz dodatak uredjaja za pranje.

 

KRUŽNO SITO

 

Kružno vibro sito je mašina koja služi za prosejavanje i klasifikaciju materijala u procesnoj industriji.