SrpskiSrpski EnglishEnglish RussianEnglish
VAZDUŠNI KLASIFIKATOR

 

OPIS:

 

 

VAZDUŠNI KLASIFIKATOR služi za suvo klasiranje nekih mineralnih sirovina kao što su: kalcit, dolomit, mermer, barit, feldspet, talk, kreč, grafit itd. Finalni proizvod se kreće po želji u granicama od 0.0 - 0.045 mm do 0.0 - 0.20 mm sa maksimum 3% ostatka.
Kapacitet i fino}a klasiranja zavisi od oblika i kvaliteta materijala te od upoterbe klasiranog materijala. Prilikom upita ili zahteva za narudžbinu navesti podatke o ulaznom materijalu i željenu granulaciju finog produkta.