SrpskiSrpski EnglishEnglish RussianEnglish
TERCIJALNA VIBRO SITA - TVS

 

 

OPIS:

 

 

 

Tercialno vibraciono sito je namenjeno za konačno prosejavanje usitnjenog materijala ispod 3mm. Zbog velike učestalosti frekfencija, veoma je efikasno za sejanje suvih materijala.

.

 

SEKUNDARNA SITA