SrpskiSrpski EnglishEnglish RussianEnglish
SEKUNDARNA VIBRO SITA - VS

OPIS:

 

Sekundarno vibraciono sito se koristi za klasiranje materijala u dve frakcije ili za izdvajanje jalovine, kao i za izdvajanje iberlaufa iz prirodnog ili mehaničkim putem usitnjenog materijala. Glavni deo sekindarnog vibracionog sita je ljuljaška koja predstavlja jednu celinu i koja je preko četiri opruge oslonjena na nepokretni deo primatnog vibro sita. U težišnoj osi ljuljaške postavljano je vratilo sa kotrljajućim ležajima koji na svojim krajevima ima zamajce sa specifičnim masama, što pri određenom broju obrtaja daje odgovarajuće radne oscilacije.

Pogon PVS-a je ostvaren pomoću elektromotora i remenog prenosa, što daje kontinuiran i stalan prenos sa obzirom na međusobne odnose prenosnih elementima

SEKUNDARNA SITA

SEKUNDARNA SITA